dimecres, 7 de juny de 2017

Admissió curs 2017-2018

ADMISSIÓ CURS 2017-2018 

TERMINI : des del 5  al 30 de juny
Calendari del procés d'admissió

Accés al procés telemàtic


Tota la documentació s'ha de portar al centre on es sol·licita en primer lloc.

 DOCUMENTACIÓ GENERAL A PRESENTAR:
- Sol·licitud  d'admissió (es pot fer online o presentació en paper)
- Document oficial d'identificació de la persona que sol·licita la plaça.
- En el cas que la persona sol·licitant sigui menor d'edat adjuntar fotocòpia del document oficial d'identificació del pare, mare o tutor legal.


Altra documentació:

- Consultar al tràmit online
- O bé consultar amb el departament d'orientació
(971881710- orientaciopaucasesnoves@gmail.com)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada