L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dijous, 22 d’octubre de 2020

 

ORIENTACIONS PER OPTMITZAR L’EDUCACIÓ SEMIPRESENCIAL


El fet que durant el present curs escolar, a causa de la pandèmia del COVID-19, hi hagi dies en que no puguis assistir a l’institut presencialment és un factor que ha trasbalsat la rutina diària a la qual estàvem acostumats .


El curs escolar 2020-2021 te 176 dies lectius, per tant has de saber que els dies que no tinguis educació presencial a l’institut també són lectius.


Tens el dret i el deure de rebre la formació i també de fer les tasques que cada professor/a t’encomani.


Les següents orientacions i recomanacions pretenen ajudar-te a organitzar i optimitzar millor l’estada a casa els dies que te pertoqui quedar-hi.


ATENCIÓ!

 

Proponen la existencia de un «reloj cósmico fundamental» que marca el ritmo del Universo 

1.- HORARI 


És molt important que l’horari de les teves rutines sigui el mateix que quan vas a l’institut .


- Aixeca’t a la mateixa hora tots els dies. 

- Berena.

- Fes la higiene personal i posa’t la roba com cada dia.

- Si quan vas a l’institut hi vas sol/a i a peu, surt de casa i camina una distancia semblant 

- Quan sigui l’hora d’esplai descansa berenant, caminant, escoltant música etc. beu aigua .

- Sigues estricte amb el temps; cada matèria té el seu temps a l’institut i a casa també l’ha de tenir igualment .

- Si un dia estàs malalt/a comunicau als professor de les matèries que hauries d’haver fet com quan vas al centre.


Beneficios de usar una agenda de papel

2.- ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT 


- L’horari de les matèries que te pertoquen cada dia  és el primer que has de controlar i respectar.


- És molt important que al quadern de cada matèria posis cada dia la data,  per dur un bon control del que has fet diàriament a cada sessió.


- Segurament hi haurà sessions i/o moments en que t’hauràs de connectar telemàticament . És molt important que ho facis complint els horaris i si tens algun problema de connectivitat o altres immediatament ho has de comunicar al professorat de la matèria, tutor/a i equip directiu per resoldre-ho el més aviat possible. Procura que aquesta comunicació també sigui per escrit .


- Atenció amb el mòbil, quan fas feina l’has de tenir apagat per evitar distraccions com quan ets al centre.


- Si a casa sou diversos germans i coincidiu  amb la necessitat de connexió alhora, comuniqueu al professorat i al centre per tal de poder trobar una solució.


- Hi haurà molts de moments que hauràs de fer tasques sol/sola , procura complir l’horari assignat i no quedar endarrerit/da. Si el ritme de treball te presenta dificultats ho has de comunicar quan abans al professor/a de la matèria. No deixis cap tasca sense fer .


- Durant aquest dies pots potenciar el treball en petit grup o per parelles, pots fer tasques conjuntament, les pots corregir i comentar-les amb una altra persona i també te pots connectar per resoldre dubtes i posar en comú com duis la feina. 


- En cas de que sorgeixi qualque problema no esperis a demanar ajuda el pròxim dia de classe, avisa al professor/a enviant-li un correu; Si pots esperar a la següent classe per evitar oblidar-te és millor que t'ho apuntis a l'agenda o al quadern.


- Si necessites ajuda per poder organitzar-te ho has de demanar ( tutor/a, orientadora, mestra de suport o professorat de l'àrea).


- Vos desitjam un bon curs i molt d’èxit escolar. 

 

Ànims!dijous, 15 d’octubre de 2020

 

 La Universitat de les Illes Balears (UIB), des de fa uns anys està duent a terme activitats formatives i informatives per a pares i alumnes. A l'enllaç que hi ha a continaució trobareu informació sobre aquestes xerrades i com inscriure's. 


 Activitats UIB 

 

Visita la plana web de la UIB on hi ha molta més informació interessant. 

dijous, 1 d’octubre de 2020

La Universitat de les Illes Balears organitza una sèrie de xerrades per a mares i pares d'alumnes de temàtica molt diversa, però totes elles adreçades a facilitar eines i informacions per poder entendre millor als nostres fills i filles i ajudar a la comunicació. 

Aquest any degut a la situació de la pandèmia les xerrades seràn virtuals, per tant no ens haurem de desplaçar fins a Palma. A cada activitat és diferent i per accedir a la informació i al formulari heu d'accedir a l'enllaç inferior que posa xerrades virtuals.


Activitats per a pares i mares

 

Activitats per a pares i mares

divendres, 25 de setembre de 2020

Alguns consells per a ajduar als nostres adolescents

 

 Alguns consells des la UIB per a treballar i conèixer als nostres fills/es adolescents: 

gestió emocional

motivació i desmotivació

aprenentatge 

 desenvolupament

 orientació educativa i professional

educar els fills i filles 

salut 

altres materials 

 

Per poder ajudar a nivell escolar als nostres/vostres  fills i filles s'han de tenir cobertes unes categories de seguretat i estabilitat

Si a nivell emocional i personal una persona està bé, llavors podrà centrar-se en la part acadèmica. Entre família i institut ajudar als i les joves a desenvolupar-se com a persona en la seva totalitat.

Reforçar sempre cap a positiu, veure el tassó mig plé i no mig buit i valorant les coses bones que passen en la vida encara que sigui petites i no centar-nos en les dolentes.

S'ha de tenir molt en compte l'etapa de desenvolupament en que es troben els nostres fills i filles, les vivències viscudes, la situació familiar, econòmiques, social, etc, tot això conformarà el que deim que és la "motxilla" de cada un, i en funció de l'equilibri que se li doni al seu pes, serà més bona de dur o no. 

Qué hace un Consejo de Familia? | Cátedra de Empresa Familiar 

Consells i recursos des de la UIB

Tornada a l’escola Confiau-hi... En les seves mans dipositam el tresor més preuat  

Els imprescindibles per tenir un bon curs escolar 

Una tornada segura a l’escola

 

dilluns, 24 d’agost de 2020

BEQUES AJUDES ALUMNAT AMB NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU

 

BEQUES AJUDES ALUMNAT AMB NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU

 

CURS 2020-2021


Cercador: BECAS MEC. AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

 

Accés al tràmit i informació: www.educacionyfp.gob.es


   1. Termini de presentació de sol·licituds: Al centre fins el 28 de setembre.


Beneficiaris: 

 • Alumnat amb discapacitat que requereixin suport extern.

 • Alumnat amb TDAH amc certificat de discapacitat que requereixin suport extern.

 • Alumnat TEA que requereixin suport extern.

 • Alumnat d’altes capacitats. 


   1. Documentació

 • Fotocòpia del Certificat de discapacitat (d’almenys el 33%), si es disposa de l’alumne i d’algun altre membre de la unitat familiar que s’hagi indicat a la documentació. 

 • Fotocopia de dades bancàries, on aparegui el nom de l’alumne. Si no es disposa de conte bancari indicar el conte de l’IES INCA (ES91-2056-0010-3820-5212-0926      CIF S-07001295)  

 • Fotocòpia del certificat de família nombrosa i DNI de tots els membres de la família. 

 • Si la unitat familiar supera els límits econòmics establerts en la convocatòria per a les ajudes directes, però tingues la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramiti la seva sol·licitud podrà proposar d’ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, se requerirà presentar la documentació que demostri la condició de família nombrosa.


   1. Presentació de la sol·licitud. Procés: S’emplenarà i imprimirà el model de sol·licitud i firmaran tots els membres de la unitat familiar que han de fer-ho. Si es sol·licita reeducació o enriquiment curricular, el centre extern ha d’emplenar el full de la sol·licitud i adjuntar programació específica i pressupost. En estar tot, ho presentaran al departament d’orientació per a la seva revisió i per a finalitzar el procés de les beques. En cas de dubte, acudir a la mestra de de suport (PT) de referència o orientadores. Gràcies.

divendres, 10 de juliol de 2020

NOVETATS PBAU 2020


NOVETATS PBAU 2020
 

Els dies 13 i 14 de juliol de 2020, de 19 a 20.30 h, a la UIB faran una trobada virtual per informar als  pares sobre l'oferta d'estudis de la UIB, la preinscripció i matrícula, els preus, les beques i els ajuts i els programes d'acollida i mobilitat. 

En trobareu més informació i el formulari d'inscripció a:  
https://seras.uib.cat/activitats/jornades_trobades/families/