L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dijous, 4 de febrer de 2021

 

Els joves i la situació sanitària. L'etapa de l'adolescència sempre s'ha caracteritzat per a ser una època d'independència, de crítica, de provocació, interès cap a persones de la seva mateixa edat i separar-se un poc dels pares. L'adolescència és una època de socialització, d’ampliar el camp de coneguts i amistads i posar a prova als pares i mares. 

Avui en dia, situats en mig d'una pandèmia, en que no sabem quan i com acabarà tot, ens trobam amb dos gran grups adolescents. 

Aquells que segueixen les normes i queden a casa, reduint el seu entorn social a les relacions que es poden dur a terme a l'institut (en molts de casos amb el condicionant afegit de la semipresencialitat).
 I llavors ens trobam, un menor nombre d'adolescents, que a l'institut segueixen les normes (mascareta, distància, neteja),  però que quan surten del centre creuen que no és necessari continuar amb les normes. 


Hi ha joves que els hi costa molt no ajuntar-se els capvespres amb altres amics i amigues, oblidant les mesures que han seguit el mati. 


Entre tots i totes hem d'ajudar-los a veure que s'han de seguir les normes per a poder lluitar contra aquest virus, que ja duu quasi un any vivint entre noltros. No s'ha de culpabilitzar als joves en general de que no se compleixen les normes, ja que n'hi ha molts que compleixen  les normes limiten les seves relacions d'amistat a un petit grup i fent ús de les aplicacions de mòbils i ordinadors. Gràcies a totes les persones que segueixen les normes, mantenen les amistats d'una vida manera diferent de com s'havia fet fins ara i cuidant-se molt per evolucionar com a persona. 

Per a totes les persones que els hi costa recordar les normes i controlar el contacte amb els altres, normes dir-lis que cada dia les notícies en informen de com estan els hospitals i de la quantitat de persones que han mort degut a aquest virus. Un exemple pot a ser la notícia següent. 

noticies

dimecres, 20 de gener de 2021

 

ORIENTACIONS PER OPTMITZAR L’EDUCACIÓ SEMIPRESENCIAL


La semipresencialitat des dels cursos de 2n d'ESO a batxillerat obliga a l'alumnat i al professorat a fer un canvi en la manera de com s'havia fet el procés s'ensenyança-aprenentatge. 

 

Implica un esforç d'autogestió del temps per part dels alumnes, que es té en compte per part de tothom, però és necessari que l'alumnat ha d'esforçar-se més que mai per a poder formar-se en totes aquells coneixements que són necessaris per al seu futur acadèmic i professional. 

 

Com ja tothom sap, la mitjana que s'obté a final de 4t d'ESO, és la mitjana de totes les notes des de 1r a 4t d'ESO, i que totes les matèries tenen el mateix valor numèric. Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o fer un canvi de batxillerat és molt important la mitjana d'ESO.


El curs escolar 2020-2021 te 176 dies lectius, per tant s'ha de saber que els dies que no se tengui educació presencial a l’institut també són lectius.


L'alumnat té el dret i el deure de rebre la formació i també de fer les tasques que cada professor/a encomani.


Les següents orientacions i recomanacions pretenen ajudar a organitzar i optimitzar millor l’estada a casa els dies que pertoqui quedar-hi.


ATENCIÓ!

 

Proponen la existencia de un «reloj cósmico fundamental» que marca el ritmo del Universo 

1.- HORARI 


És molt important que l’horari de les teves rutines sigui el mateix que quan vas a l’institut .


- Aixeca’t a la mateixa hora tots els dies. Els dies que s'està a casa no se pot dormir fins a les 11 del mati. Com a molt tard, tothom hauria d'estar aixecat/da a les 8:00 h.  

- Berena.

- Fes la higiene personal i posa’t la roba com cada dia.

- Si quan vas a l’institut hi vas sol/a i a peu, surt de casa i camina una distancia semblant 

- Quan sigui l’hora d’esplai descansa berenant, caminant, escoltant música etc. beu aigua .

- Sigues estricte amb el temps; cada matèria té el seu temps a l’institut i a casa també l’ha de tenir igualment .

- Si un dia estàs malalt/a comunicau al professorat de les matèries que hauries d’haver fet com quan vas al centre.


Beneficios de usar una agenda de papel

2.- ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT 


- L’horari de les matèries que te pertoquen cada dia  és el primer que has de controlar i respectar.


- És molt important que al quadern de cada matèria posis cada dia la data,  per dur un bon control del que has fet diàriament a cada sessió.


- Segurament hi haurà sessions i/o moments en que t’hauràs de connectar telemàticament . És molt important que ho facis complint els horaris i si tens algun problema de connectivitat o altres immediatament ho has de comunicar al professorat de la matèria, tutor/a i equip directiu per resoldre-ho el més aviat possible. Procura que aquesta comunicació també sigui per escrit .


- Atenció amb el mòbil, quan fas feina l’has de tenir apagat per evitar distraccions com quan ets al centre.


- Si a casa sou diversos germans i coincidiu  amb la necessitat de connexió alhora, comuniqueu al professorat i al centre per tal de poder trobar una solució.


- Hi haurà molts de moments que hauràs de fer tasques sol/sola , procura complir l’horari assignat i no quedar endarrerit/da. Si el ritme de treball te presenta dificultats ho has de comunicar quan abans al professor/a de la matèria. No deixis cap tasca sense fer .


- Durant aquest dies pots potenciar el treball en petit grup o per parelles, pots fer tasques conjuntament, les pots corregir i comentar-les amb una altra persona i també te pots connectar per resoldre dubtes i posar en comú com duis la feina. 


- En cas de que sorgeixi qualque problema no esperis a demanar ajuda el pròxim dia de classe, avisa al professor/a enviant-li un correu. Si pots esperar a la següent classe per evitar oblidar-te és millor que t'ho apuntis a l'agenda o al quadern.


- Si necessites ajuda per poder organitzar-te ho has de demanar ( tutor/a, orientadora, mestra de suport o professorat de l'àrea).

 

- Els meets de seguiment a partir de la 2a avaluació són obligatòris i són una ajuda que se t'ofereix. Aprofita-la. 

 

- Has de tenir en compte les orientacions de com presentar-te a les connexions virtuals.  


- Vos desitjam un bon curs i molt d’èxit escolar. 

 

Ànims!dilluns, 23 de novembre de 2020

Fomenta la teva motivació per estudiar

Fomenta la teva motivació per estudiar 

 Hi ha autors que distingeixen dos tipus de motivació en funció d’on procedeixi.

Motivació extrínseca

Fa referència a quan la motivació arriba de l’exterior. Es fan activitats per obtenir recompenses i premis, evitar càstigs o conseqüències negatives. Exemples:

 • Estudiï per evitar suspendre
 • Estudiï per fer contents els pares
 • Estudiï perquè es considera una cosa bona
 • Estudiï perquè soc bon/a estudiant

Motivació intrínseca

La motivació sorgeix d’un mateix, sense necessitat de reforçadors externs. Hom fa una activitat perquè li resulta interessant i satisfactòria en si mateixa. Aquesta motivació s’associa a persones que trien el que volen fer, que tenen un cert nivell de repte, i responen al fracàs amb més esforç i persistència. Tenen més flexibilitat cognitiva, creativitat, espontaneïtat i expressivitat. A més, les metes intrínseques s’associen amb més benestar i salut.

Per tant, aquesta és la motivació més poderosa i la que convé intentar fomentar. Exemples:

 • Estudiï perquè estic interessat a aprendre aquests coneixements
 • Estudiï perquè amb genera satisfacció
 • Estudiï perquè em veig realitzant les activitats relacionades amb aquests estudis

Ara que coneixes un poc més aquests dos tipus de motivació, demana’t: i jo, per què estudiï? O, per què vull estudiar? És important ser conscient de les teves raons, reconèixer els sentiments i tenir l’opció de triar l’estudi que cadascú vulgui. Quan reflexionis sobre això faràs la primera passa per millorar la motivació intrínseca, la que t’ajuda a assolir la teva vertadera vocació.

Aquesta motivació minva quan:

 • Es reben recompenses
 • Les persones se senten controlades i vigilades externament
 • Es dona un temps límit
 • S’imposen metes
 • Existeix competició i judicis de valor

I augmenta quan:

 • Mantenim una conducta exploratòria i curiosa amb l’entorn. Investigam i ens plantejam el perquè de les coses.
 • Som persones autònomes que sentim que controlam la nostra pròpia conducta. Per exemple, sentim que hem estat lliures per triar els nostres estudis.
 • Ens sentim persones competents i que les nostres accions són efectives. Si les teves notes no són gaire bones, és possible que necessitis millorar les tècniques d’estudi, la planificació o establir metes noves. La millor decisió és enfocar l’estudi com un repte i no com un problema o com una cosa negativa.
 • Tenim bones relacions amb els altres, que ens donen suport.

Cal tenir en compte que la motivació extrínseca no sempre és negativa. Encara que és millor estar motivats intrínsecament a l’hora de fer activitats, és evident que no sempre és possible. Cada dia fem activitats perquè les hem de fer i no perquè vulguem fer-les. Per tant, és lògic que aquestes activitats les duguem a terme per motivacions extrínseques. Però, començar alguna activitat per incentius externs pot generar que més endavant actuem perquè la tasca o activitat ens interessi i, finalment, ens arribi a agradar.

 Material elaborat per Maria Magdalena Campos Piña, psicóloga.

 

Consells UIB

 

 

La UIB posa a l'accés de l'alumnat de secundària  i les seves famílies d'un ventall de recursos i orientacions per a poder entendre i ajudar als adolescents. 

Als accessos que hi ha a continuació podeu trobar més informació.

 

Xerrades per a famílies 

Tallers 

Consells i recursos 

divendres, 6 de novembre de 2020

dimecres, 4 de novembre de 2020

 

 

 Un curtmetratge per ajudar a conscienciar de les conseqüencies de la pandèmia del COVID-19.

Curtmetratge +1 

 

 

Entre tots i totes ho podrem superar. Seguim les mesures de seguretat!

 

COVID 19: nueva campaña en Alcalá para recordar a la ciudadanía las medidas de prevención

dimarts, 3 de novembre de 2020

 

 

Aquest mes de novembre l'institut canviarà de color, treballarem a nivell de tutoria i en determinades matèries el dia internacional de l'Eliminació de la Violència contra la dona, que se celebra el 25 de novembre. 

No és un tema que treballarem un dia en concret, sinó que s'ha de tractar al llarg de tot el curs. Per això entre la comissió de coeducació i convivència i el departament d'orientació, amb l'ajuda dels tutors i tutores i molt del professorat del centre, ensenyarem al nostre alumnat a rompre la cadena de conductes masclistes que condueixen d'una manera o una altra a una conductes o fets agressius cap a la dona. 

La igualtat és l'objectiu a aconseguir i entre tots i totes ho podem aconseguir. 


A continuació hi ha un petit video per a reflexionar: 

 que significa hacer algo como una niña

 

També vos proposam la pel·lícula "Figuras ocultas", on es tracta el tema de la dona i la raça en un moment destacat de la història. 

 

Aquestes noves generacions podem fer grans canvis en la història!