dilluns, 31 de març de 2014

QUÈ SÓN ELS PARÀMETRES DE PONDERACIÓ?

QUÈ SÓN ELS PARÀMETRES DE PONDERACIÓ?

Els paràmetres de ponderació són coeficients que multipliquen la nota obtin guda en les matèries de la part específica de la prova d'accés a la universitat. Són establerts per les universitats, que assignen 0,1 o 0,2 segons la menor o major vinculació de les assignatures de les diferentsmodalitats de batxillerat amb la diferents titulacions universitàries. La nota d'admissió per als estudis universitaris seria el resultat de la següent expressió:


Nota d'admissió = 0,6 xNMB + 0,4 xCFG + axM1 + bxM2
(NMB = Nota mitjana del Batxillerat. QFG = Qualificació de la fase general.M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades de lafase específica. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica).

És importantque cada estudiant conegui i valori aquests paràmetres (a, b)segons les assignatures i la titulació o titulacions a les que pretén accedir.

Pica en els següents enllaços segons t'interessi:

UIB 

dijous, 13 de març de 2014

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS


Si vols accedir a un cicle formatiu i no comptes amb els requisits:
S'ha publicat al BOIB la convocatòria  les provés d'accés per poder accedir a la Formació Professional per aquesta via:

Del 24 de març a l'1 d'abril de 2014, ambdós inclosos.


 GRAU MITJÀ. 
          Accés
          Convocatòria i calendari 2014
          Temaris i models d'exàmens

GRAU SUPERIOR
          Accés
          Convocatòria i calendari 2014
          Temaris  i models d'exàmens

FP