QUI SOM ?

El Departament d'Orientació de l'IES Pau Casesnoves és un recurs de suport a tota la comunitat educativa: alumnat, professorat i famílies.
L'Orientació educativa i la intervenció psicopedagògica constitueixen un element inseparable de la pròpia acció educativa. El Departament d'Orientació és l'òrgan que articula, entre altres, les funcions d'orientació i tutoria, així com l'oferta curricular diversificada i adaptada a les necessitats de l'alumnat.

En aquest IES comptem amb els següents professionals:

2 professor de l'especialitat d'orientació educativa.
4 mestres de pedagogia terapèutica.
4 professors d'àmbit en el programa de millora de l'aprenentatge.
1 professor tècnic de l'àrea pràctica en el programa de millora de l'aprenentatge.
1 Educadora Social TISOC
1 fisioterapeuta.

La nostra tasca és, fonamentalment, preventiva i d'assessorament a l'Equip Directiu i a la resta del professorat a través dels diferents programes, pla d'atenció a la diversitat, pla de Convivència, del pla d'acció tutorial des dels quals intentem anticipar-nos als problemes i dificultats del nostre alumnat.
Comptam amb ajuda de diferents programes preventius sobre trastorns de l'alimentació, educació afectiva-sexual, tabaquisme i alcoholisme, ciberbullyng impartits pel diferents tècnics externs del programa Consulta Jove i Projecte Jove, Ibdona, pla director de la Guàrdia civil, Policia tutor, així com també comptam amb el programa de reforç escolar de l'Ajuntament d'Inca i col·laboració amb educadores socials dels diferents municipis d'on procedeix el nostre alumnat.

És fonamental el nostre paper en la detecció i tractament dels diferents trastorns i dificultats d'aprenentatge del nostre alumnat. Igualment cal destacar la possibilitat d'assessorar i orientar les famílies d'aquest centre, ja que amb la complexitat de les diferents problemàtiques i llocs des d'on es poden atendre, cada vegada és més necessari aquest assessorament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada