dijous, 10 d’abril de 2014

Horaris Proves d'Accés a la Universitat PAU


 PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
SELECTIVITAT

Convocatòria 2014

Matrícula de la prova específica

Dates de la prova específica

Convocatòria de juny
Dies 10, 11 i 12 de juny de 2014
Convocatòria de setembre
Dies 9, 10 i 11 de setembre de 2014

 

Horari i punts d'examen

Pendent

  • Distribució d'alumnes per aules
  • Resultats de la prova
  • Calendari revisions d'exàmens: doble correcció i reclamació

Altres dades
http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/