L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dilluns, 31 de març del 2014

QUÈ SÓN ELS PARÀMETRES DE PONDERACIÓ?

QUÈ SÓN ELS PARÀMETRES DE PONDERACIÓ?

Els paràmetres de ponderació són coeficients que multipliquen la nota obtin guda en les matèries de la part específica de la prova d'accés a la universitat. Són establerts per les universitats, que assignen 0,1 o 0,2 segons la menor o major vinculació de les assignatures de les diferentsmodalitats de batxillerat amb la diferents titulacions universitàries. La nota d'admissió per als estudis universitaris seria el resultat de la següent expressió:


Nota d'admissió = 0,6 xNMB + 0,4 xCFG + axM1 + bxM2
(NMB = Nota mitjana del Batxillerat. QFG = Qualificació de la fase general.M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades de lafase específica. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica).

És importantque cada estudiant conegui i valori aquests paràmetres (a, b)segons les assignatures i la titulació o titulacions a les que pretén accedir.

Pica en els següents enllaços segons t'interessi:

UIB