L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dimarts, 21 de maig del 2019

Activitats UIB (primària i secundària)
 Ampli ventall d'activitats adreçades a estudiants de primària i secundària: campus temàtics, campament i tallers. 

 Consulta les activitats que es realitzen al següent enllaç o a l'adreça: 
 
http://seras.uib.cat/estiu 


Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

dijous, 2 de maig del 2019

ORIENTACIONS PER AFRONTAR LES PBAUOrientacions de la UIB per a les PBAU


Resultat d'imatges de dibujo estudianteEls dies previs


 • Planifica el temps, organitza la teva tasca amb eficàcia, això t’ajudarà a sentir seguretat, i evitaràs l’ansietat provocada per la manca de temps.
 • Procura descansar, cal evitar tensions els dies abans de les proves, un excés d’estrès pot provocar sentiments negatius, fins i tot, algun tipus de malestar físic.
 • Intercala el temps d’estudi amb altres activitats que t’ajudin a oxigenar el cervell. Practica esport, surt a caminar, escolta música, etc. Compagina l’estudi amb altres activitats que ajudin a distreure la teva ment una estona cada dia.
 • Procura dormir. És molt important respectar les hores de son.

El dia abans


Durant cada jornada dels dies de les proves, repassa els esquemes, els resums, etc amb l’objectiu de fixar els continguts de la matèria. Evita acumular informació de forma desorganitzada i confusa procurant no assimilar informació de darrer minut, ja que podria interferir amb coneixements previs que s’havien processat correctament.
 • Deixa preparada la roba que et posaràs i tot el que necessitis per fer la PAU: DNI, NIE o passaport, bolígrafs de color blau o negre, corrector, calculadora, diccionaris de llatí o grec, instruments de dibuix..., i principalment el document d’identitat.
 • Dorm prou durant aquests dies. Convé descansar les hores necessàries.
 • Cuida la teva alimentació i procura no prendre begudes excitants (cafè, te...).  

Durant les proves 


Preparatius. Alguns consells previs d’inici


 • Arriba amb temps suficient a l’examen, especialment el primer dia. 
 • L'entrada dels alumnes a les aules es farà d'acord amb l'ordre alfabètic de les etiquetes. El professor t'anomenarà en veu alta (cognoms i nom) i t'hauràs d’identificar (amb el DNI, NIE o passaport). Un cop identificat, et lliuraran les etiquetes.
 • Si quan el professor t'anomena no hi ets, no et preocupis, parla amb el professor encarregat de l’aula i ja trobarà la solució.
 • La distribució d’alumnes a l’aula es farà per ordre alfabètic des de la primera filera a la darrera.

Ja dins l'aula i abans de començar les proves


 • Has de dipositar a la tarima tot el material que portis (inclòs el mòbil, desconnectat), a excepció d’aquell material que està autoritzat per a la prova que hagis de realitzar. Així, per a les proves de: 
  • Dibuix Tècnic: es poden dur paral·lex i poliedres. L’examen es pot resoldre utilitzant llapis, tinta o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú.
  • Economia de l’Empresa, Física, Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II i Química: es pot utilitzar calculadora científica, gràfica o programable, però no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.
  • Llatí II i Grec II: es pot utilitzar diccionari amb gramàtica.
  • Per a les proves de Llengua Estrangera no es pot disposar de cap diccionari.
 • Quan ja seguis al teu lloc, has de comprovar que les assignatures del full d’etiquetes són les assignatures de les quals t’has d’examinar i són les de la teva matrícula. També has de comprovar el nom, els cognoms i el número de DNI, NIE o passaport. Al full d’etiquetes dels alumnes exempts de català apareix el codi EXC davall el seu nom. Els possibles errors els has de comunicar a un professor de l’aula, que els anotarà al full d’incidències.
 • Una vegada ja siguis a l’aula d’examen, intenta pensar en positiu, fes algunes respiracions profundes, d’aquesta manera et podràs concentrar millor.
 • Si abans de l’inici de l’examen t’adones que es presenten els nervis, concentra la teva atenció en el que t’envolta, observa el teu entorn i cerca algun element que et faci gràcia, compta per exemple el nombre de persones que duen esportives, o que tenen els cabells llargs, etc., per tant, cerca elements distractors. 
 • Quan quedin pocs minuts per començar l’examen, intenta evitar compartir preguntes i dubtes amb els companys, això no farà més que contribuir a crispar l'ambient. Recorda que no pots utilitzar cap tipus d’informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics.  

Durant l’examen


Silenci i atenció


 • Diposita el full d’inscripció i el DNI, NIE o passaport durant l’examen damunt la taula, perquè els membres del tribunal puguin comprovar en qualsevol moment la teva identitat.
 • El professor encarregat de l’aula et lliurarà el full de preguntes de l’examen i el full de respostes (un quadernet) per examen. Si t’has equivocat o penses que la presentació no és prou acurada, pots demanar un altre quadernet (valora si val la pena, perquè també has de vigilar el temps; si falta poc temps, tal vegada és millor no fer-ho), però una vegada ja hagis copiat al nou quadernet la informació, hauràs de lliurar al professor el quadernet que no val, i el professor procedirà a destruir-lo.
 • Durant l’examen només podràs tenir el material que està permès per a aquella prova concreta. En cap moment no es poden utilitzar apunts, llibres, etc., ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.
 • Els enunciats i protocols dels exàmens (excepte els d'idiomes) es presentaran en català. Tot i que hi haurà una versió traduïda al castellà per a les persones exemptes de català i pels alumnes que ho sol·licitin.
 • Els exàmens tant els podreu respondre en català com en castellà. Excepte en les matèries de Llengua i Literatura Catalana i Castellana i de primera llengua estrangera, que els haureu de respondre en l'idioma que correspongui.
 • Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el de Dibuix Tècnic), ni amb tinta vermella o verda.
 • En el cas dels exàmens de les matèries del bloc d'admissió de la prova d'accés, tant per als alumnes de batxillerat com per als tècnics superiors, atès que aquests alumnes es poden examinar d’un màxim de tres matèries i són unes proves de caràcter voluntari, els alumnes tindran els primers 30 minuts per valorar si fan o no aquella prova. En cas que abandonin la sala, es consideran com a no presentats a aquella prova.
 • Posa esment, en tot moment, a les indicacions dels professors que vigilen les aules d’examen.
 • Les proves exigeixen silenci absolut, per tant, centra’t exclusivament en la teva prova d’examen. Qualsevol conducta sospitosa podria resultar motiu d’expulsió. 
 • Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.
 • Quan et reparteixin l'examen no has de començar a contestar de seguida. Fes una primera lectura general de totes les preguntes i tria bé l'opció que més t'interessi. Un cop escollida, intenta no dubtar, et restaria massa temps.

Execució de la prova


 • Controla bé el temps. El temps per fer l’examen és molt estricte.
 • Llegeix detingudament l’enunciat de cada pregunta, dedica un temps a comprendre el que s’exposa a la qüestió.
 • Subratlla les paraules clau, anota devora costat alguns conceptes, idees o termes sobre el tema, llavors només caldrà que els ordenis amb les relacions de significat corresponents.
 • Si et quedes en blanc, respira profundament, fes algunes inspiracions profundes i lentes, agafa aire a través del nas, fins que arribi a l’abdomen, pots posar-hi la mà i notaràs un petit moviment a la zona toràcica i abdominal, posteriorment treu l’aire per la boca de forma suau. Repeteix aquestes inspiracions i exhalacions tres o quatre vegades i veuràs que t’ajuden a relaxar-te.
 • Comença a respondre les preguntes que et donin més seguretat, així podràs dedicar el temps restant a les qüestions que requereixen més esforç i concentració.
 • Tingues en compte la puntuació especificada a cada exercici. 
 • Si l’examen és a desenvolupar, organitza els conceptes i idees que tractaràs mentalment o per mitjà d’un esquema (per a això pots emprar el full on hi ha enunciades les preguntes de l’examen).
 • Argumenta les respostes, és a dir, justifica l’exposició dels continguts expressats i interrelaciona les idees exposades. 
 • No t’entretinguis excessivament en una pregunta. Contesta el que realment es demana i no omplis de «palla». No et donaran més puntuació per haver explicat altres coses que no tenen a veure amb el que et demanen.
 • Tingues cura de la redacció, la cal·ligrafia i també l’ortografia. Expressa’t amb claredat i correcció, demostra les teves habilitats en l’ús de la llengua escrita. Cuida el vocabulari tècnic de cada matèria. 
 • La presentació ha de ser clara i ordenada, ajuda a visualitzar el contingut de l’examen i facilita positivament la correcció. S’aconsella subratllar o emmarcar les idees, les dades o els conceptes principals. 
 • Repassa l'examen abans de lliurar-lo. És important reservar alguns minuts per repassar-ne el contingut, vigilar les faltes d’ortografia, els problemes d’expressió o fer alguna anotació o algun aclariment final.  

Abans de lliurar el full de respostes 


 • Vigila que no hi hagi cap marca d’identificació personal, atès que els exàmens són anònims.
 • És imprescindible lliurar els exàmens amb les etiquetes.
  • Recorda aferrar amb cura les etiquetes amb codi de barres (que t’identifiquen i permeten l’anonimat en la correcció) que t’han lliurat a l’inici de les proves als requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen.
  • Un cop hagis acabat cada examen i hagis respost damunt un quadernet d’examen o bé damunt el mateix full d’enunciat, has d’aferrar una solapa i tres etiquetes d’identificació als llocs indicats.

Després de l’examen


 • Una vegada hagis acabat l’exercici, ja fora de l’aula on has fet l’examen, has de fer-te enfora de la zona per evitar molèsties acústiques a la resta d’alumnes que encara fan l’exercici.
 • Durant el temps de descans, aprofita el moment per relaxar-te i prendre alguna beguda o menjar qualque cosa. No comentis res amb els companys, ja que pot ser que t'adonis que has fet alguna errada, i això et provocarà nervis per a l'examen següent, així que: examen fet, examen oblidat!