L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

diumenge, 22 de setembre del 2019

UNA MANERA SENZILLA D’ESTUDIAR

... i de millorar el teu aprenentatge i de treure més bones notes i d’estar més a gust a classe...

1. FER ELS DEURES CADA DIA.
És imprescindible fer els deures. Els professors us donen activitats per fer a casa i donen per suposat que les fareu. Però fer els deures no sempre és fàcil. Moltes vegades no s’entenen, no es saben fer o no surten a la primera. De fet, si els sapiguessis fer sempre, si fossin sempre fàcils, no tendria sentit que te’n donassin els professors. Per què t’haurien de donar per fer a casa unes activitats que ja saps fer?

Al contrari, els professors donen deures per reforçar el que s’ha fet a classe i que encara no ha quedat del tot clar, per practicar coses que no es dominen o, simplement, que no es saben fer encara, per a que et topis amb les dificultats naturals que apareixen a l’hora d’aplicar uns coneixements que encara no tens consolidats. És normal, per tant, que et costi fer els deures. Si no suposes cap esforç, no caldria fer-ne, ja els sabries fer.

En definitiva, els deures serveixen per aprendre. I aprendre sempre requereix una mica de voluntat i d’esforç, no ens enganyem. El que es diu veritablement fer els deures (aprendre fent els deures) només et serà possible si prens una actitud activa davant d’ells, t’espaviles, assumeixes la responsabilitat de fer-los i de fer-los bé i, sobretot, cerques la manera de resoldre els dubtes i les dificultats que inevitablement et plantejaran.

Resultat d'imatges de dibujo lampara I de quina manera pots resoldre els dubtes i dificultats que et plantegen els deures? Alguns alumnes, simplement, a la primera que es topen amb una dificultat ho deixen córrer, la qual cosa no serveix de res, és clar: només fan els deures que ja saben fer, i si no els saben fer, els deixen, amb la qual cosa no aprenen res.

Molts altres alumnes el que fan és demanar immediatament ajuda als pares, a algun germà o germana o a un professor particular abans que intentar-ho resoldre individualment. En certa manera, es desentenen de les seves responsabilitats individuals si van sistemàticament a altres persones per a que els resolguin els seus dubtes i les seves dificultats. Si sempre ho fan així, no n’aprendran mai. Si no hi ha un intent previ de resoldre la situació per un mateix, utilitzant els materials dels que disposes, de poc servirà que una altra persona t’intenti ajudar. Qui t’ajudi potser et dirà com has fer l’activitat, la qual cosa, per altra banda, segurament ja havia fet el teu professor a l’aula; i si no saps fer-la, probablement l’acabarà fent ell per mostrar-t’ho, però l’activitat l’haurà feta ell, no tu. Si la cosa es queda aquí, de poc haurà servit.

Davant les dificultats, abans que qualsevol altra cosa, cal posar en marxa una sèrie d’estratègies personals. Cal afrontar INDIVIDUALMENT les situacions en les quals no entens una activitat o no saps fer-la. Algunes d’aquestes estratègies són de sentit comú: llegir l’enunciat de l’activitat una altra vegada, consultar el llibre de text en el tema corresponent i cercar-hi la informació que ens falta en el propi text, en exemples, en il·lustracions... (les activitats que us donen els professors normalment tenen com a referent un determinat tema del llibre), consultar els apunts que hagis pres, mirar activitats semblants que hagis fet prèviament a classe i que puguis utilitzar com a model, etc.

Resultat d'imatges de dibujo libro

Si utilitzes aquestes estratègies (i hi dediques el temps necessari, és clar) sabràs fer els deures. Si, així i tot, alguna activitat et resulta molt complicada i encara no surt del tot bé, no passa res greu: quan la corregeixis a classe o algú te l’expliqui (ara sí) ho entendràs amb facilitat, ho captaràs ràpidament, perquè la feina prèvia que hagis fet individualment a casa farà que estiguis en la millor disposició d’entendre i d’aprendre el que encara et mancava.
En definitiva, si fas els deures cada dia entendràs els continguts de les diferents matèries, aprendràs coneixements nous, aprendràs a fer coses que abans no sabies fer i, conseqüentment, estaràs més a gust a les classes i tendràs millors notes. Si, al contrari, no fas aquesta feina individual és segur que tendràs moltes més dificultats de comprensió, no aprofitaràs tant les classes, hauràs de fer molts més esforços per arribar a tenir un rendiment acceptable, probablement t’avorriràs i et desmotivaràs...

2. REPASSAR CADA DIA EL QUE S’HA FET A LES CLASSES.

 Resultat d'imatges de estudiar dibujo Dèiem que fer els deures és una manera d’aprendre i, conseqüentment, d’estar més ben preparat pels exàmens i de millorar el rendiment acadèmic. Si cada dia tenguessis deures de totes les assignatures i sempre els fessis, estaries perfectament preparat per afrontar qualsevol examen en qualsevol moment. Però no sempre et donen deures de tots els continguts ni de totes les assignatures. De fet, molt sovint, no te’n donen o, almenys, no cada dia. Així, molts continguts no els treballes amb els deures però són igualment importants i són igualment matèria d’examen.

       Estudiar només un dia o dos abans de l’examen no basta. No es pot tenir la pretensió d’aprendre en unes hores allò que els professors han anat explicant des de fa 2, 3, 4 setmanes i no s’ha tornat a veure o no s’ha repassat. Si no s’ha treballat amb els deures o no s’ha repassat, és probable que no ho entenguis, per molt que estudiïs, un dia o dos abans de l’examen, malgrat fins i tot estudiïs tota la nit.

S’ha d’estudiar pels exàmens. S’han de preparar uns dies abans. S’han de donar uns repassos generals a tota la matèria que entra a l’examen, sobretot a aquells conceptes o procediments que més costen, per poder-ho recordar tot i fer l’examen bé. Però els coneixements bàsics ja s’han de tenir des d’abans: els continguts s’han d’entendre i les activitats s’han de saber fer més o menys, rutinàriament, abans de posar-se a preparar cap examen.

          La solució més senzilla d’aquest problema és repassar cada dia, a ca teva, allò que s’ha fet a classe. Es tracta, simplement, de llegir en el llibre o en els apunts el que ha explicat el professor a classe o de mirar en el quadern les activitats que s’han fet. Només cal intentar entendre-ho, res més. En principi no fa falta dedicar-hi massa temps, ni fent resums, ni passant-ho a net, ni, molt menys, intentant-ho memoritzar tot. Amb 10 minuts n’hi pot haver prou per mirar el que s’ha explicat o s’ha fet en una hora de classe. Ara bé, és important fer-ho cada dia. Aquesta feina a ca teva, constant i diària, com els deures, et facilitarà la comprensió dels successius continguts de cada assignatura, farà que entenguis més el que s’explica i el que es fa a les classes, farà que estiguis més a gust i aprofitis més les exposicions dels professors i professores i també farà que les teves notes siguin millors. 3. CONSIDERAR L’HORARI DISPONIBLE.

Resultat d'imatges de dibujo calendario
Has d’aprendre a organitzar-te al llarg dels dies i setmanes del curs escolar, tenint en compte el temps de que disposes (considerant activitats extraescolars, temps d’oci, temps amb la família, responsabilitats a casa, ...). És molt recomanable fer un horari on anotar totes les activitats que es fan i així poder saber de quines hores es disposa.

Considerant que l’horari :
 • Ha de ser flexible davant imprevists.
 • Real i s’ha de fer per escrit.
 • Procura començar per les assignatures que te resulten més difícils. Si les deixes per al final el teu rendiment serà pitjor i perdràs la motivació.
 • Procura disposar d’un horari fix d’estudi, començant tots els dies a la mateixa hora. Es convertirà en una costum i et costarà menys esforç posar-te.
 • Es recomanable repartir el temps de forma equilibrada al llarg de la setmana, estudiant tots els dies un poc per a rompre l’hàbit.
 • Aprofita també una estona del dissabte o del diumenge.
 • Els dies que tenguis pocs deures hauries d’aprofitar per a repassar o per a avançar en treballs que has programat per altres dies.
 • Introdueix descans (5-10 minuts) per a evitar la fatiga i la interferència en la memòria entre coneixements de diferents assignatures.
 • Procura acabar la teva sessió d’estudi abans de posar-te a fer altres activitats més agradables com veure la TV, practicar esport.Resultat d'imatges de dibujo horario

Una mala gestió del temps pot conduir a moments d’estres i ansietat davant exàmens i entrega de treballs. Abans de que això passi, és millor aprendre a organitzar-se. 

 

L’atenció a les dificultats d’aprenentatge. La importància de la tutoria i de l’orientació.
El departament d’orientació té com una de les seves funcions bàsiques la de col·laborar amb el professorat, pares i alumnes en la detecció i en el tractament de les dificultats d’aprenentatge. Intenta esbrinar per què unes determinades persones tenen problemes amb l’estudi, la naturalesa d’aquests problemes, i proposa i desenvolupa actuacions per intentar resoldre o compensar aquestes dificultats. Això es fa per mitjà de l’assessorament i orientació personalitzats de l’alumnat i les famílies i de l’execució de mesures d’atenció individualitzada i de programes educatius d’atenció a la diversitat. En aquesta tasca participen l’orientadora, el professorat de suport del departament d’orientació, els tutors i, en general, tot el professorat del centre.

És un fet bastant comú l’existència de dificultats d’aprenentatge. Aquestes dificultats poden ser de molt diferent naturalesa i no necessàriament tenen a veure amb la capacitat intel·lectual de l’alumne/a. Poden afectar-hi manca d’habilitats o de coneixements bàsics, manca de motivació o d’actituds adequades, estats d’ànim o emocionals, determinades formes de relació social amb els companys i els adults, situacions familiars preocupants, ... En realitat molts alumnes que fracassen a nivell escolar tenen un alt potencial d’aprenentatge.

El/la tutor/a és la persona que, en col·laboració amb l’orientadora, té encomanada la funció de detectar les situacions personals desfavoridores del procés d’aprenentatge de l’alumnat i d’iniciar un procés d’avaluació i atenció a les necessitats educatives que es presenten en cada cas. Així, la tutoria és un element bàsic, sense el qual l’acció educativa en les etapes obligatòries estaria absolutament limitada.

La funció de l’avaluació psicopedagògica és conèixer les causes i implicacions que condueixen a unes necessitats en els alumnes, i intentar reduir i compensar aquestes dificultats. La funció principal de la tasca docent és ajudar a l’alumnat en el procés d’aprenentatge, ajudant a compensar les necessitats de l’alumnat. La funció de les famílies i de l’entorn social, ha de promoure també aquest objectiu, per a poder ajudar a desenvolupar de manera completa i integral a tot l’alumnat.

La col·laboració i tasca conjunta entre família i centre és fonamental per tal d’aconseguir aquest desenvolupament integral que és l’educació. Per tot, això des de l’institut promourem l’apropament amb les famílies, especialment amb aquelles que tenen fills/es que presenten necessitats específiques de suport educatiu. Sense una tasca conjunta amb tots els elements que participen de la vida d’un alumne no es pot dur a terme una evolució positiva.

COM POTS AJUDAR EL TEU FILL O LA TEVA FILLA EN ELS ESTUDIS?
 • Procura que descansi el temps necessari i que faci regularment les menjades de cada dia.
 • Aconsella-li una bona organització i planificació diària del temps d’estudi.
 • Procura que faci activitat física regular i que tengui unes relacions d’amistat positives.
 • Controla i negocia l’ús de l’ordinador, d’Internet i del telèfon mòbil, així com el temps que passa mirant la televisió.
 • Ofereix-li la teva ajuda, però sense substituir-lo en les seves tasques i responsabilitats.
 • Crea un clima familiar afectiu i motivador. Cuida’l com a persona, no només com a estudiant.
 • Proposa tasques, esforços i responsabilitats possibles i realistes.
 • Reconeix els seus èxits i comenta-ho amb ell o ella personalment. Valora positivament els seus esforços i qualitats personals.
 • Valora més l’esforç i la dedicació a l’estudi que el resultat final de les notes.
 • No justifiquis el que és injustificable: faltes d’assistència, deixadesa de les seves responsabilitats, …
 • No comparis mai els èxits o desencerts d’un/a fill/a amb els d’un altre membre de la família. Tracta a cada fill o filla segons el seu caràcter i personalitat.
 • Evita projectar sobre el teu/va fill/a els teus propis desitjos, temors o ansietats.
 • Comenta-li sempre la teva opinió, mai no t’imposis en les decisions que el teu fill o filla vagi prenent com estudiant. Respecta les decisions que prengui o digues-li que no, però sempre després d’haver parlat amb ell/a i haver-lo escoltat.
 • Comparteix tota la informació que sigui d’utilitat per al seu tutor o tutora.
   Resultat d'imatges de dibujo apoyo familiar