L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dijous, 2 de març del 2017

CLOE: DEFINIR L'OBJECTIU PROFESSIONAL

Avui us presentam una eina que us ajudarà a definir el vostre objectiu professional, us serà molt útil per fer adquirir un major autoconeixement que us servirà per a fer una bona elecció acadèmica i professional : ENDAVANT¡¡
Resultat d'imatges de autoconeixementCLOE és una aplicació desenvolupada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) que ajuda a definir el propi objectiu professional i dóna suport a un dels obstacles principals amb què es troben les persones en el seu procés de recerca de feina: dirigir els esforços d'aquesta recerca cap a una professió o sector determinats.
CLOE consta de diversos apartats sobre els valors, els interessos, les aptituds, la personalitat i les competències de la persona usuària, factors que intervenen en la configuració de l'objectiu professional.
Els apartats estan dinamitzats per dos tipus de vídeos que actuen com a fil conductor.
  • En primer lloc, durant tot el procés es desenvolupa una història que transcorre a mida que es va avançant en l'aplicació. El diàleg entre les actrius explica de manera entenedora el contingut que es tractarà.
  • En segon lloc, a l'inici de cada apartat, es mostren diferents talls amb entrevistes realitzades a professionals que actuen com a representants, cadascun d'ells, d'un sector professional diferent. Aquests professionals ajuden a entendre conceptes com aptitud, competències, actitud, etcètera, vinculats a les seves professions.
El resultat final de l'eina és un informe que es genera basant-se en les respostes introduïdes i que pot servir com a guia per a la definició del propi objectiu professional. Aquest informe pren el seu valor màxim quan la persona pot contrastar els resultats amb l'assessorament d'un/a tècnic/a de les Oficines de Treball del SOC, que pot ajudar a concretar l'orientació de la recerca de feina i ubicar el contingut de l'informe en l'entorn del mercat de treball actual.
Es pot accedir a CLOE clicant aquí:


dimecres, 1 de març del 2017

CLOE- Qüestionari autoconeixement

CLOE és una eina desenvolupada pel Servei d’Ocupació de Catalunya que ajuda a definir el propi objectiu professional.
Amb aquesta aplicació s’aconsegueix que les persones usuàries tinguin un millor autoconeixement personal i millorin la capacitat de presa de decisions sobre el seu futur professional.
 CLOE consta de diversos apartats que tracten de mostrar els factors diferents que intervenen en la configuració de l’objectiu professional:
1. Introducció
2. Què m’agrada fer? (interessos i valors professionals)
3. Com sóc? (aptituds i trets personals)
4. Què sé fer? (competències)
5. Informe

Accés al qüestionari...