L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dilluns, 23 de novembre del 2020

Fomenta la teva motivació per estudiar

Fomenta la teva motivació per estudiar 

 Hi ha autors que distingeixen dos tipus de motivació en funció d’on procedeixi.

Motivació extrínseca

Fa referència a quan la motivació arriba de l’exterior. Es fan activitats per obtenir recompenses i premis, evitar càstigs o conseqüències negatives. Exemples:

 • Estudiï per evitar suspendre
 • Estudiï per fer contents els pares
 • Estudiï perquè es considera una cosa bona
 • Estudiï perquè soc bon/a estudiant

Motivació intrínseca

La motivació sorgeix d’un mateix, sense necessitat de reforçadors externs. Hom fa una activitat perquè li resulta interessant i satisfactòria en si mateixa. Aquesta motivació s’associa a persones que trien el que volen fer, que tenen un cert nivell de repte, i responen al fracàs amb més esforç i persistència. Tenen més flexibilitat cognitiva, creativitat, espontaneïtat i expressivitat. A més, les metes intrínseques s’associen amb més benestar i salut.

Per tant, aquesta és la motivació més poderosa i la que convé intentar fomentar. Exemples:

 • Estudiï perquè estic interessat a aprendre aquests coneixements
 • Estudiï perquè amb genera satisfacció
 • Estudiï perquè em veig realitzant les activitats relacionades amb aquests estudis

Ara que coneixes un poc més aquests dos tipus de motivació, demana’t: i jo, per què estudiï? O, per què vull estudiar? És important ser conscient de les teves raons, reconèixer els sentiments i tenir l’opció de triar l’estudi que cadascú vulgui. Quan reflexionis sobre això faràs la primera passa per millorar la motivació intrínseca, la que t’ajuda a assolir la teva vertadera vocació.

Aquesta motivació minva quan:

 • Es reben recompenses
 • Les persones se senten controlades i vigilades externament
 • Es dona un temps límit
 • S’imposen metes
 • Existeix competició i judicis de valor

I augmenta quan:

 • Mantenim una conducta exploratòria i curiosa amb l’entorn. Investigam i ens plantejam el perquè de les coses.
 • Som persones autònomes que sentim que controlam la nostra pròpia conducta. Per exemple, sentim que hem estat lliures per triar els nostres estudis.
 • Ens sentim persones competents i que les nostres accions són efectives. Si les teves notes no són gaire bones, és possible que necessitis millorar les tècniques d’estudi, la planificació o establir metes noves. La millor decisió és enfocar l’estudi com un repte i no com un problema o com una cosa negativa.
 • Tenim bones relacions amb els altres, que ens donen suport.

Cal tenir en compte que la motivació extrínseca no sempre és negativa. Encara que és millor estar motivats intrínsecament a l’hora de fer activitats, és evident que no sempre és possible. Cada dia fem activitats perquè les hem de fer i no perquè vulguem fer-les. Per tant, és lògic que aquestes activitats les duguem a terme per motivacions extrínseques. Però, començar alguna activitat per incentius externs pot generar que més endavant actuem perquè la tasca o activitat ens interessi i, finalment, ens arribi a agradar.

 Material elaborat per Maria Magdalena Campos Piña, psicóloga.

 

Consells UIB

 

 

La UIB posa a l'accés de l'alumnat de secundària  i les seves famílies d'un ventall de recursos i orientacions per a poder entendre i ajudar als adolescents. 

Als accessos que hi ha a continuació podeu trobar més informació.

 

Xerrades per a famílies 

Tallers 

Consells i recursos 

divendres, 6 de novembre del 2020

dimecres, 4 de novembre del 2020

 

 

 Un curtmetratge per ajudar a conscienciar de les conseqüencies de la pandèmia del COVID-19.

Curtmetratge +1 

 

 

Entre tots i totes ho podrem superar. Seguim les mesures de seguretat!

 

COVID 19: nueva campaña en Alcalá para recordar a la ciudadanía las medidas de prevención

dimarts, 3 de novembre del 2020

 

 

Aquest mes de novembre l'institut canviarà de color, treballarem a nivell de tutoria i en determinades matèries el dia internacional de l'Eliminació de la Violència contra la dona, que se celebra el 25 de novembre. 

No és un tema que treballarem un dia en concret, sinó que s'ha de tractar al llarg de tot el curs. Per això entre la comissió de coeducació i convivència i el departament d'orientació, amb l'ajuda dels tutors i tutores i molt del professorat del centre, ensenyarem al nostre alumnat a rompre la cadena de conductes masclistes que condueixen d'una manera o una altra a una conductes o fets agressius cap a la dona. 

La igualtat és l'objectiu a aconseguir i entre tots i totes ho podem aconseguir. 


A continuació hi ha un petit video per a reflexionar: 

 que significa hacer algo como una niña

 

També vos proposam la pel·lícula "Figuras ocultas", on es tracta el tema de la dona i la raça en un moment destacat de la història. 

 

Aquestes noves generacions podem fer grans canvis en la història!