L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dimecres, 23 de gener del 2019

ESQUEMA SISTEMA EDUCATIU

APRENDRE A ESTUDIAR


Aquí teniu uns quants enllaços a pàgines  que us serviran per aprendre a estudiar: tècniques d'estudi, com fer els exàmens, presa d'apunts, etc
dimarts, 22 de gener del 2019

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Que és la prova d’accés?
La prova d’accés té la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.
La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al qual vol accedir.

Qui pot fer les proves d’accés?
Per poder inscriure’s a la prova d’accés has de complir els requisits següents:
• No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau mitjà.
• Complir 19 anys o més l’any de fer la prova.
• Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau superior i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Que és la prova d’accés?
És una prova que permet accedir a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.
La prova d’accés a grau mitjà acredita que la persona interessada té els coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament un cicle formatiu de grau mitjà.
Qui pot fer les proves d’accés?
Per poder inscriure’t a la prova d’accés has de complir els requisits següents:
- No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau mitjà.
- Complir 17 anys o més l’any de fer la prova.
- Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau mitjà i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.