L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dijous, 14 de febrer del 2019

Abans de prendre una decisió s'ha de fer una feina d'autoconeixement. A continuació et facilitam un llistat d'adjectius positius que t'ajudaran a definir-te. 

Analitza cada una de les paraules i valora si et representen:  
  Resultat d'imatges de imagen interrogante


 SINCER/A        INTEGRE       ENDREÇAT/DA

APASIONAT/DA       GENERÓS/A         SEGUR/A

OBERT     DIVERTIT/DA    REALISTA   PACIENT

SIMPÀTIC/A      TOLERANT      SENSIBLE    CULTE

CONSIDERAT/DA   INTEL·LIGENT   HUMIL  SENSIBLE

OPTIMISTA    MADUR/A  VALENT/A     GUAPO/A

COMPASSIU/VA    ESTALVIADOR/A       ALEGRE

TREBALLADOR/A     SERIÓS/A    TRANQUIL/·LA

ENÈRGIC/A         OBEDIENT      EDUCAT/DA 

EXTROVERTIT/DA       DECIDIT/DA


Quines altres qualitats consideres que són positives? Comenta-les amb nosaltres.PROVES D'ACCÉS GRAU MITJÀ


Quin es el període d’inscripció?
El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és del 6 al 18 de març de 2019, ambdós inclosos.
On he de presentar la inscripció? A quins centres es fa la prova d’accés a grau mitjà?
Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.
En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:
 Centres a Mallorca:
• IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)
• IES Ses Estacions (Palma)
• IES Josep Sureda i Blanes (Palma)
• IES Son Pacs (Palma)
• IES Son Rullan (Palma)
• IES Calvià (Calvià)
• IES Llucmajor (Llucmajor)
• IES Pau Casesnoves (Inca)
• IES Albuhaira (Muro)
• IES Manacor (Manacor)
• IES Portocristo (Manacor)


Quan es realitzaran les proves?
La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 6 i 7 de maig de 2019.
L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:
a) Dia 6 de maig de 2019:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
b) Dia 7 de maig de 2019:
– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?
El calendari de la prova d’accés a grau mitjà és el següent:
– Matrícula: del 6 al 18 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 26 i 27 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 2 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 6 i 7 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 21 de maig.PROVES D'ACCÉS GRAU SUPERIOR

Quin es el període d’inscripció?
El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és del 6 al 18 de març de 2019, ambdós inclosos.
On he de presentar la inscripció? A quins centres es fa la prova d’accés a grau mitjà?
Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:
a) Opció d’humanitats i ciències socials:
• IES Juníper Serra (Palma)
• IES Ramon Llull (Palma)
• IES Antoni Maura (Palma)
• IES Guillem Sagrera (Palma)
• IES Berenguer d’Anoia (Inca)
b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:
• IES Francesc de Borja Moll (Palma)
• IES Josep Maria Llompart (Palma)
• IES Marratxí (Marratxí)
• IES Mossèn Alcover (Manacor)
c) Opció de ciències i tecnologia:
• IES Politècnic (Palma)
• IES Emili Darder (Palma)


Quan es realitzaran les proves?
La prova d’accés a cicles formatius de grau superior s’ha de fer els dies 8 i 9 de maig de 2019
L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se.

Aquest horari i ordre són els següents:
a) Dia 8 de maig de 2019:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
b) Dia 9 de maig de 2019:
– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?
El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:
– Matrícula: del 6 al 18 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 26 i 27 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 2 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 8 i 9 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 21 de maig.

Per a més informació, accedir a la plana web de formació professional: 

http://www.caib.es/sites/fp/ca/portada-77258/?campa=yes

dilluns, 4 de febrer del 2019

REQUISITS PER A SER POLICIA NACIONAL 


XERRADES SERÀS UIB

Febrer 2019

Aquests dies hem tengut les xerrades dels professionals del Servei de Seràs UIB, per a informar als alumnes de 4t ESO, 1r i 2n de Batxillerat i 1r i 2n de CFGS.  

S'ha informat als alumnes sobre:

- Resultats d'investigacions on es valora que els alumnes amb més formacions-titulacions tenen menys desocupació i accedeixen a millors condicions laborals.
- Itineraris formatius. 
- Ponderacions de matèries de cara a les PBAU. 
- El funcionament de les Proves de Batxillerat d'Accés a la Universitat (PBAU).
- Reconeixement de crèdits si s'ha cursat un CFGS.  
- Estudis universitaris, programes de mobilitat, matèries i sistema de crèdits, continuïtat d'estudis. 

Informació sobre  https://seras.uib.cat/futur_alumnat/batxillerat/
Informació sobre PBAU: https://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/
Informació sobre alumnes de CFGS: https://seras.uib.cat/futur_alumnat/cfgs/