L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dilluns, 24 d’agost del 2020

BEQUES AJUDES ALUMNAT AMB NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU

 

BEQUES AJUDES ALUMNAT AMB NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU

 

CURS 2020-2021


Cercador: BECAS MEC. AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

 

Accés al tràmit i informació: www.educacionyfp.gob.es


   1. Termini de presentació de sol·licituds: Al centre fins el 28 de setembre.


Beneficiaris: 

 • Alumnat amb discapacitat que requereixin suport extern.

 • Alumnat amb TDAH amc certificat de discapacitat que requereixin suport extern.

 • Alumnat TEA que requereixin suport extern.

 • Alumnat d’altes capacitats. 


   1. Documentació

 • Fotocòpia del Certificat de discapacitat (d’almenys el 33%), si es disposa de l’alumne i d’algun altre membre de la unitat familiar que s’hagi indicat a la documentació. 

 • Fotocopia de dades bancàries, on aparegui el nom de l’alumne. Si no es disposa de conte bancari indicar el conte de l’IES INCA (ES91-2056-0010-3820-5212-0926      CIF S-07001295)  

 • Fotocòpia del certificat de família nombrosa i DNI de tots els membres de la família. 

 • Si la unitat familiar supera els límits econòmics establerts en la convocatòria per a les ajudes directes, però tingues la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramiti la seva sol·licitud podrà proposar d’ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, se requerirà presentar la documentació que demostri la condició de família nombrosa.


   1. Presentació de la sol·licitud. Procés: S’emplenarà i imprimirà el model de sol·licitud i firmaran tots els membres de la unitat familiar que han de fer-ho. Si es sol·licita reeducació o enriquiment curricular, el centre extern ha d’emplenar el full de la sol·licitud i adjuntar programació específica i pressupost. En estar tot, ho presentaran al departament d’orientació per a la seva revisió i per a finalitzar el procés de les beques. En cas de dubte, acudir a la mestra de de suport (PT) de referència o orientadores. Gràcies.