L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dilluns, 11 de maig del 2020

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER APUNTAR-SE A LES PROVES D'ACCÉS A FPCALENDARI DE LES PROVES D'ACCÉS A FP


AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER INSCRIURE'S A LES PROVES D'ACCÉS A FP: de 25 al 29 de maig. 

Tota la informació a: 👉👉👀👀WEB Formació Professional👈👈CALENDARI DE LES PROVES D'ACCÉS A FP
Del 25 al 29 de maig
Ampliació del termini d’inscripció per fer la prova.
5 de juny
Publicació de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses al tauler d’anuncis i en la pàgina web de cada centre.
5 de juny
Cada centre tramet a la DGFPIEAS, per via electrònica, la llista de les persones que sol·liciten l’adaptació de lescondicions de realització de la prova, juntament amb una còpia de les sol·licituds i de la documentació que adjunten aquestes persones.
page1image4065492720
5 de juny
Cada centre comunica a la DGFPIEAS, per via electrònica, la proposta de la comissió avaluadora.
page1image4065506400
8, 9 i 10 de juny
page1image4065509408
Termini de reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses.
18 de juny
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i de les exempcions que tenen reconegudes al tauler d’anuncis i en la pàgina web de cada centre.
page1image4065538896
El mateix dia que es publica l’horari
Publicació de la relació d’estris necessaris per fer la prova al tauler d’anuncis i en la pàgina web del centre.
page1image4065557072
8 i 9 de juliol
Realització de la prova.
page1image4065564752
17 de juliol
Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i en la pàgina web de cada centre.
20, 21 i 22 de juliol
page1image4065586912
Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la comissió avaluadora.
page1image4065598512
23, 24, 27 i 28 de juliol
Revisió de les reclamacions.
page1image4065607328
29 de juliol
Publicació de la llista definitiva de persones aptes al tauler d’anuncis i en la pàgina web de cada centre.
29 de juliol
Lliurament dels certificats d’aptitud.
page1image4065631808
29 de juliol
Tramesa a la DGFPIEAS de la còpia compulsada de les actes de la prova (constitució de la comissió avaluadora, avaluació definitiva i sessió de revisió de reclamacions), dels fulls de qualificació originals, del certificat compulsat de designacions de professors col·laboradors (si escau) i de l’informe justificatiu per elevar el nombre de col·laboradors (si escau).
Un mes des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva
page1image4065679024
Termini perquè les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissióavaluadora puguin presentar un recurs d’alçada.
page1image4065692448

dijous, 7 de maig del 2020

Calendari escolarització


 Per a noves famílies de l'institut!

Ja s'ha publicat el nou període del procés d'Escolarització 2020-2021:
Accediu al següent enllaç i allà hi ha tota la infomació.
(http://escolaritzacio.caib.es)Aquest any, degut a la situació, tots els tràmits se faran de forma telemàtica.