L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dijous, 4 de febrer de 2021

 

Els joves i la situació sanitària. L'etapa de l'adolescència sempre s'ha caracteritzat per a ser una època d'independència, de crítica, de provocació, interès cap a persones de la seva mateixa edat i separar-se un poc dels pares. L'adolescència és una època de socialització, d’ampliar el camp de coneguts i amistads i posar a prova als pares i mares. 

Avui en dia, situats en mig d'una pandèmia, en que no sabem quan i com acabarà tot, ens trobam amb dos gran grups adolescents. 

Aquells que segueixen les normes i queden a casa, reduint el seu entorn social a les relacions que es poden dur a terme a l'institut (en molts de casos amb el condicionant afegit de la semipresencialitat).
 I llavors ens trobam, un menor nombre d'adolescents, que a l'institut segueixen les normes (mascareta, distància, neteja),  però que quan surten del centre creuen que no és necessari continuar amb les normes. 


Hi ha joves que els hi costa molt no ajuntar-se els capvespres amb altres amics i amigues, oblidant les mesures que han seguit el mati. 


Entre tots i totes hem d'ajudar-los a veure que s'han de seguir les normes per a poder lluitar contra aquest virus, que ja duu quasi un any vivint entre noltros. No s'ha de culpabilitzar als joves en general de que no se compleixen les normes, ja que n'hi ha molts que compleixen  les normes limiten les seves relacions d'amistat a un petit grup i fent ús de les aplicacions de mòbils i ordinadors. Gràcies a totes les persones que segueixen les normes, mantenen les amistats d'una vida manera diferent de com s'havia fet fins ara i cuidant-se molt per evolucionar com a persona. 

Per a totes les persones que els hi costa recordar les normes i controlar el contacte amb els altres, normes dir-lis que cada dia les notícies en informen de com estan els hospitals i de la quantitat de persones que han mort degut a aquest virus. Un exemple pot a ser la notícia següent. 

noticies

dimecres, 20 de gener de 2021

 

ORIENTACIONS PER OPTMITZAR L’EDUCACIÓ SEMIPRESENCIAL


La semipresencialitat des dels cursos de 2n d'ESO a batxillerat obliga a l'alumnat i al professorat a fer un canvi en la manera de com s'havia fet el procés s'ensenyança-aprenentatge. 

 

Implica un esforç d'autogestió del temps per part dels alumnes, que es té en compte per part de tothom, però és necessari que l'alumnat ha d'esforçar-se més que mai per a poder formar-se en totes aquells coneixements que són necessaris per al seu futur acadèmic i professional. 

 

Com ja tothom sap, la mitjana que s'obté a final de 4t d'ESO, és la mitjana de totes les notes des de 1r a 4t d'ESO, i que totes les matèries tenen el mateix valor numèric. Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o fer un canvi de batxillerat és molt important la mitjana d'ESO.


El curs escolar 2020-2021 te 176 dies lectius, per tant s'ha de saber que els dies que no se tengui educació presencial a l’institut també són lectius.


L'alumnat té el dret i el deure de rebre la formació i també de fer les tasques que cada professor/a encomani.


Les següents orientacions i recomanacions pretenen ajudar a organitzar i optimitzar millor l’estada a casa els dies que pertoqui quedar-hi.


ATENCIÓ!

 

Proponen la existencia de un «reloj cósmico fundamental» que marca el ritmo  del Universo 

1.- HORARI 


És molt important que l’horari de les teves rutines sigui el mateix que quan vas a l’institut .


- Aixeca’t a la mateixa hora tots els dies. Els dies que s'està a casa no se pot dormir fins a les 11 del mati. Com a molt tard, tothom hauria d'estar aixecat/da a les 8:00 h.  

- Berena.

- Fes la higiene personal i posa’t la roba com cada dia.

- Si quan vas a l’institut hi vas sol/a i a peu, surt de casa i camina una distancia semblant 

- Quan sigui l’hora d’esplai descansa berenant, caminant, escoltant música etc. beu aigua .

- Sigues estricte amb el temps; cada matèria té el seu temps a l’institut i a casa també l’ha de tenir igualment .

- Si un dia estàs malalt/a comunicau al professorat de les matèries que hauries d’haver fet com quan vas al centre.


Beneficios de usar una agenda de papel

2.- ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT 


- L’horari de les matèries que te pertoquen cada dia  és el primer que has de controlar i respectar.


- És molt important que al quadern de cada matèria posis cada dia la data,  per dur un bon control del que has fet diàriament a cada sessió.


- Segurament hi haurà sessions i/o moments en que t’hauràs de connectar telemàticament . És molt important que ho facis complint els horaris i si tens algun problema de connectivitat o altres immediatament ho has de comunicar al professorat de la matèria, tutor/a i equip directiu per resoldre-ho el més aviat possible. Procura que aquesta comunicació també sigui per escrit .


- Atenció amb el mòbil, quan fas feina l’has de tenir apagat per evitar distraccions com quan ets al centre.


- Si a casa sou diversos germans i coincidiu  amb la necessitat de connexió alhora, comuniqueu al professorat i al centre per tal de poder trobar una solució.


- Hi haurà molts de moments que hauràs de fer tasques sol/sola , procura complir l’horari assignat i no quedar endarrerit/da. Si el ritme de treball te presenta dificultats ho has de comunicar quan abans al professor/a de la matèria. No deixis cap tasca sense fer .


- Durant aquest dies pots potenciar el treball en petit grup o per parelles, pots fer tasques conjuntament, les pots corregir i comentar-les amb una altra persona i també te pots connectar per resoldre dubtes i posar en comú com duis la feina. 


- En cas de que sorgeixi qualque problema no esperis a demanar ajuda el pròxim dia de classe, avisa al professor/a enviant-li un correu. Si pots esperar a la següent classe per evitar oblidar-te és millor que t'ho apuntis a l'agenda o al quadern.


- Si necessites ajuda per poder organitzar-te ho has de demanar ( tutor/a, orientadora, mestra de suport o professorat de l'àrea).

 

- Els meets de seguiment a partir de la 2a avaluació són obligatòris i són una ajuda que se t'ofereix. Aprofita-la. 

 

- Has de tenir en compte les orientacions de com presentar-te a les connexions virtuals.  


- Vos desitjam un bon curs i molt d’èxit escolar. 

 

Ànims!