L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dimarts, 23 de febrer del 2016

VULL SER... ANIMADORA EN 3D i VIDEOJOCS

Ens demana una alumna què ha de fer per ser animadora 3D de videojocs, i si es pot estudiar a Mallorca.
Trobam la següent informació:
TÈCNIC EN ANIMACIÓ EN 3D I JOCS

Es tracta d'un Cicle Formatiu de Grau Superior, de 2.000 hores de durada, pertanyent a la Família d'Imatge i So en el qual es capacita a l'alumne per generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits. Els avenços tecnològics dels últims anys amb la irrupció al mercat de nous dispositius com smartphones, tablets, entre altres, ens brinden un escenari en el qual els productes per a l'oci i l'entreteniment relacionats amb els jocs, l'animació i els continguts interactius ocupen un lloc preeminent en un sector que no deixa de créixer i que cada vegada més necessita en el present i en un futur professionals formats en aquests àmbits.

i ON ES POT ESTUDIAR?

ESCOLA D'IMATGE I SO 
Carrer Parellades, 6 · 07003 Palma · BALEARS · Tfn: 971 718 063