L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dijous, 21 de novembre del 2019

camí per aconseguir l'ÈXITCAMÍ PER ACONSEGUIR L'ÈXIT: TREBALL I ESFORÇ
Actualment, es tendeix a la comoditat i a la immediatesa en la recerca de resultats, i on l’adult sovint cau en la temptació i l’error de resoldre amb rapidesa les dificultats amb què poden trobar-se els infants i adolescents. És imprescindible recuperar el sentit i l’objectiu dels valors al voltant de l'èxit per millorar els resultats i el desenvolupament global dels nostres alumnes: CONSTÀNCIA, TREBALL, ESFORÇ, DEDICACIÓ, PERSEVERÀNCIA, DESÀNIM, CAIGUDES, BONS HÀBITS, etc. 
Avui més que mai ens enfrontem a l’obligació ineludible de transmetre que sense treball i sense esforç no hi ha ni superació personal, ni millora, ni èxit. Això és vàlid per a tots els àmbits d’actuació, si bé com a professionals de l’ensenyament ara cal centrar-nos en el context acadèmic.
Als centres educatius se n’aprenen molts, de coneixements, alhora que es posen els mitjans per a practicar-los a través de tasques orientades a la consolidació d’allò après, tasques que l’alumnat realitza dintre de l’horari lectiu, a l’aula, sota el guiatge del professorat, que orienta i corregeix els errors per construir una base sòlida al damunt de la qual s’edificaran els continguts i aprenentatges posteriors.
La feina orientadora del professorat a classe és necessària, però també ho és el fet de facilitar a l’alumnat d’un espai, d’un temps i d’unes pràctiques individuals que assegurin que allò explicat a classe s’ha assimilat correctament. És el que comunament es coneix amb el nom de “deures”, tant debatuts en els darrers temps i que també contribueixen a l'autonomia de l'alumne en el seu procés d'ensenyament i aprenentatge així com els hàbits i les rutines de feina dels alumnes. 
Són moltes les raons que ens porten a defensar la necessitat de realitzar uns deures o rutines a casa. Entre elles, destaquen la possibilitat d’exercitar els continguts ja treballats a l’aula (tant si són de reforç com si són d’aprofundiment), donar oportunitat per a l’aprenentatge autònom, fomentar que  es disposi d’ocasions per aprofundir i ampliar els coneixements, procurar que l’alumnat es responsabilitzi en el compliment de compromisos, afavorir l’adquisició de bons hàbits de treball i estudi personals, detectar les errades més comunes i significatives i poder esmenar i reconduir l’aprenentatge, etcètera.
Recomanacions per a crear bons hàbits de feina i tècniques d'estudi:

Font principal: Educaweb.cat i MIREIA. Centre d'Estudis. http://www.mireiace.net/fonaments-academics-2/treball-i-esforc-fonaments-de-lexit/ 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada