L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

divendres, 24 d’abril del 2020

PROCÉS ADMISSIÓ CURS 2020-21 a FORMACIÓ PROFESSIONALPROCÉS ADMISSIÓ CURS 2020-21 
 FORMACIÓ PROFESSIONAL  
- PRESENCIAL 
- DUAL

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER INSCRIURE'S A LES PROVES D'ACCÉS A FP: de 25 al 29 de maig. 

Calendari del procés d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2020-2021) Règim PRESENCIALPresentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic o presencial). En ambdós casos s’ha de presentar l’imprès de sol·licitud al centre demanat en primera opció (a partir de dia 1 setembre). Del 17 d’agost al 7 de setembre
La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat. 10 de setembre
Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions). 15 de set
Reclamacions, rectificacions i revisions. 15, 16 i 17 de setembre
Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions. 18 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes les opcions). 23 de setembre
Matrícula als cicles formatius. 23, 24 i 25 de setembre
Inici de curs 29 de setembre
Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions). 29 i 30 de setembre
Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web). 1 d’octubre
Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre.
Els sol·licitants fora de termini: Oficina d’escolarització FP.
De l’1 al 30 d’octubre
Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària. 30 d’octubre Els procediments per a la sol·licitud d’admissió seran els mateixos que hi ha hagut fins ara:
a) Mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i a la de Formació Professional.
b) Mitjançant el model de sol·licitud en paper d’admissió als cicles formatius de formació professional, que es podrà descarregar des de la pàgina web de Formació Professional.
En ambdós casos, s’ha de presentar al centre educatiu on la persona interessada vol cursar el cicle en primera opció.

Una de les novetats d’aquest procediment d’admissió serà que la persona interessada podrà sol·licitar fins a 10 opcions de cicles formatius que vol cursar, en el cas de cicles de grau mitjà i grau superior i fins a 5 opcions en el cas del cicles d’FPB.
--------------------------------------------------- O -------------------------------------------------------------------


DUAL: ADMISSIÓ FP DUAL
Amb la finalitat de no deixar que aquestes circumstàncies que estem vivint deixin enrere cap dels futurs alumnes de formació professional, el termini de sol·licituds d’admissió serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020.

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

Presentació de sol·licituds d'admissióDel 17 d’agost al 7 de setembre
La DGFPFP fa el sorteig de lletres per al desempat10 de setembre
Publicació de la llista provisional de persones admeses.15 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions.15, 16 i 17 de setembre
Publicació de rectificacions i la resolució de les reclamacions18 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses23 de setembre
Matrícula al centre educatiu23, 24 i 25 de setembre
Inici de curs29 de setembre
Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web)1 d’octubre
Presentació de sol·licituds fora de termini: Servei d’EscolaritzacióDe l’1 al 30
d’octubre
Adjudicació i matrícula als centres de les places que restin vacantsFins al 30 d’octubre

👉👉👉👀👀👀TOTA LA INFORMACIÓ A LA WEB DE FORMACIÓ PROFESSIONAL!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada