L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dijous, 22 d’octubre de 2020

 

ORIENTACIONS PER OPTMITZAR L’EDUCACIÓ SEMIPRESENCIAL


El fet que durant el present curs escolar, a causa de la pandèmia del COVID-19, hi hagi dies en que no puguis assistir a l’institut presencialment és un factor que ha trasbalsat la rutina diària a la qual estàvem acostumats .


El curs escolar 2020-2021 te 176 dies lectius, per tant has de saber que els dies que no tinguis educació presencial a l’institut també són lectius.


Tens el dret i el deure de rebre la formació i també de fer les tasques que cada professor/a t’encomani.


Les següents orientacions i recomanacions pretenen ajudar-te a organitzar i optimitzar millor l’estada a casa els dies que te pertoqui quedar-hi.


ATENCIÓ!

 

Proponen la existencia de un «reloj cósmico fundamental» que marca el ritmo  del Universo 

1.- HORARI 


És molt important que l’horari de les teves rutines sigui el mateix que quan vas a l’institut .


- Aixeca’t a la mateixa hora tots els dies. 

- Berena.

- Fes la higiene personal i posa’t la roba com cada dia.

- Si quan vas a l’institut hi vas sol/a i a peu, surt de casa i camina una distancia semblant 

- Quan sigui l’hora d’esplai descansa berenant, caminant, escoltant música etc. beu aigua .

- Sigues estricte amb el temps; cada matèria té el seu temps a l’institut i a casa també l’ha de tenir igualment .

- Si un dia estàs malalt/a comunicau als professor de les matèries que hauries d’haver fet com quan vas al centre.


Beneficios de usar una agenda de papel

2.- ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT 


- L’horari de les matèries que te pertoquen cada dia  és el primer que has de controlar i respectar.


- És molt important que al quadern de cada matèria posis cada dia la data,  per dur un bon control del que has fet diàriament a cada sessió.


- Segurament hi haurà sessions i/o moments en que t’hauràs de connectar telemàticament . És molt important que ho facis complint els horaris i si tens algun problema de connectivitat o altres immediatament ho has de comunicar al professorat de la matèria, tutor/a i equip directiu per resoldre-ho el més aviat possible. Procura que aquesta comunicació també sigui per escrit .


- Atenció amb el mòbil, quan fas feina l’has de tenir apagat per evitar distraccions com quan ets al centre.


- Si a casa sou diversos germans i coincidiu  amb la necessitat de connexió alhora, comuniqueu al professorat i al centre per tal de poder trobar una solució.


- Hi haurà molts de moments que hauràs de fer tasques sol/sola , procura complir l’horari assignat i no quedar endarrerit/da. Si el ritme de treball te presenta dificultats ho has de comunicar quan abans al professor/a de la matèria. No deixis cap tasca sense fer .


- Durant aquest dies pots potenciar el treball en petit grup o per parelles, pots fer tasques conjuntament, les pots corregir i comentar-les amb una altra persona i també te pots connectar per resoldre dubtes i posar en comú com duis la feina. 


- En cas de que sorgeixi qualque problema no esperis a demanar ajuda el pròxim dia de classe, avisa al professor/a enviant-li un correu; Si pots esperar a la següent classe per evitar oblidar-te és millor que t'ho apuntis a l'agenda o al quadern.


- Si necessites ajuda per poder organitzar-te ho has de demanar ( tutor/a, orientadora, mestra de suport o professorat de l'àrea).


- Vos desitjam un bon curs i molt d’èxit escolar. 

 

Ànims!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada