L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

diumenge, 22 de setembre del 2019

L’atenció a les dificultats d’aprenentatge. La importància de la tutoria i de l’orientació.
El departament d’orientació té com una de les seves funcions bàsiques la de col·laborar amb el professorat, pares i alumnes en la detecció i en el tractament de les dificultats d’aprenentatge. Intenta esbrinar per què unes determinades persones tenen problemes amb l’estudi, la naturalesa d’aquests problemes, i proposa i desenvolupa actuacions per intentar resoldre o compensar aquestes dificultats. Això es fa per mitjà de l’assessorament i orientació personalitzats de l’alumnat i les famílies i de l’execució de mesures d’atenció individualitzada i de programes educatius d’atenció a la diversitat. En aquesta tasca participen l’orientadora, el professorat de suport del departament d’orientació, els tutors i, en general, tot el professorat del centre.

És un fet bastant comú l’existència de dificultats d’aprenentatge. Aquestes dificultats poden ser de molt diferent naturalesa i no necessàriament tenen a veure amb la capacitat intel·lectual de l’alumne/a. Poden afectar-hi manca d’habilitats o de coneixements bàsics, manca de motivació o d’actituds adequades, estats d’ànim o emocionals, determinades formes de relació social amb els companys i els adults, situacions familiars preocupants, ... En realitat molts alumnes que fracassen a nivell escolar tenen un alt potencial d’aprenentatge.

El/la tutor/a és la persona que, en col·laboració amb l’orientadora, té encomanada la funció de detectar les situacions personals desfavoridores del procés d’aprenentatge de l’alumnat i d’iniciar un procés d’avaluació i atenció a les necessitats educatives que es presenten en cada cas. Així, la tutoria és un element bàsic, sense el qual l’acció educativa en les etapes obligatòries estaria absolutament limitada.

La funció de l’avaluació psicopedagògica és conèixer les causes i implicacions que condueixen a unes necessitats en els alumnes, i intentar reduir i compensar aquestes dificultats. La funció principal de la tasca docent és ajudar a l’alumnat en el procés d’aprenentatge, ajudant a compensar les necessitats de l’alumnat. La funció de les famílies i de l’entorn social, ha de promoure també aquest objectiu, per a poder ajudar a desenvolupar de manera completa i integral a tot l’alumnat.

La col·laboració i tasca conjunta entre família i centre és fonamental per tal d’aconseguir aquest desenvolupament integral que és l’educació. Per tot, això des de l’institut promourem l’apropament amb les famílies, especialment amb aquelles que tenen fills/es que presenten necessitats específiques de suport educatiu. Sense una tasca conjunta amb tots els elements que participen de la vida d’un alumne no es pot dur a terme una evolució positiva.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada